RODO

W jaki sposób będą administrowane Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest firma Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus z siedzibą ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, NIP 6780078161, REGON: 350564770

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne lub marketingowe.
Dane osobowe Administrator przechowywane są do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

Przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres: Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków