Informacje o reklamacjach i zwrotach

Reklamacje

Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

Reklamację można zgłosić drogą mailową pod adresem mailowym kontakt@sklepfc.pl wypełniając stosowny formularz zamieszczony poniżej.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Najpóźniej następnego dnia roboczego wskażemy sposób odesłania reklamowanego produktu. W takim przypadku reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym (do pobrania powyżej) i dowodem zakupu w Sklepie, odsyłany jest na koszt Sklepu na adres: SKLEPFC.pl - Złoty Internetowy sklep Faber-Castell ul. Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep SklepFC.pl”.

Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekażemy w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej w sposób prawidłowy reklamacji, odsyłamy pełnowartościowy produkt (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych), zwracamy kwotę zapłaconą za reklamowany towar na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, odsyłamy towar wraz z opinią dotyczącą niezasadności reklamacji. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta.

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zalecamy sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera lub odpowiednio - wybranie opcji dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbierana jest przesyłka.

Zwroty

Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Prosimy by zwrócić towar do Sklepu w najszybszym możliwym terminie (ułatwi to procedurę zwrotu środków wpłaconych za zamówienie).

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (np. wypełniając formularz zamieszczony poniżej), potwierdzić go czytelnym podpisem a następnie przesłać towar na adres sklepu na swój koszt i ryzyko, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT).

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zwrot pieniędzy za odesłany towar nastąpi w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia można również dokonać poprzez dostarczenie towarów do punktu odbioru towaru mieszczącego się w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 8B, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15. Po dokonaniu przez obsługę weryfikacji zwracanego towaru i dopełnieniu przewidzianych prawem formalności dokonany zostanie zwrot pieniędzy za zwracany towar na wskazane pisemnie przez Klienta konto bankowe w terminie 7 dni roboczych.

Zwrot pieniędzy za towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy, może być dokonany także w sposób, w jaki nastąpiła zapłata za towary, np. w przypadku płatności za pobraniem zwrot może nastąpić w drodze przekazu pocztowego. Zachęcamy jednak do wyboru sposobu zwrotu pieniędzy poprzez przelew na rachunek bankowy, co znacznie usprawni proces zwrotu pieniędzy.

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

+12 296 45 29
kontakt@sklepfc.pl